RegExp

Magiczny RegExp

^(?=.*?(xxx).?)((?!xxx).)*$

Nowa konstrukcja RegExp’owa

(?=.*xxx)(?=.*xxx)

^(?=.*?((?=.*xxx)(?=.*xxx)).?)((?!xxx).)*$

Wykluczenie

^(?:(?!xxx).)*$

Translator czyszczący

(?<=\|\||^)(((?!((?<=\|\||^)(xxx|yyy)(\|\||$))).)*)(?=$|\|\|)

Duble

(\|[ąęźńśżółć\w]+[\/\-\+\s]*[ąęźńśżółć\w]+\|)(?=.*\1)

(\|(\d+[\/\-\+\s]*)\|)(?=.*\1)