Kredyt w Austrii – Jak złożyć wniosek? Jak uzyskać kredyt?

Kredyt w Austrii staje się bramą do wielu możliwości zarówno dla indywidualnych konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dostęp do dodatkowych środków finansowych może pomóc w realizacji osobistych projektów, zakupie nieruchomości czy rozwijaniu własnej działalności gospodarczej.

Czy obcokrajowiec może ubiegać się o kredyt w Austrii?

W Austrii, obcokrajowcy, zarówno spoza UE, jak i obywatele unijni, mogą ubiegać się o kredyt. Jako cudzoziemiec masz możliwość zaciągnięcia kredytu na różne cele – od osobistych, przez biznesowe, po zakup domu czy finansowanie studiów.

Co więcej, obcokrajowcy mogą również starać się o hipotekę. Banki w Austrii nie dyskryminują wnioskodawców na podstawie narodowości, chociaż mogą oferować różne warunki w zależności od miejsca zamieszkania i obywatelstwa wnioskodawcy.

Niemniej jednak, austriackie banki mają pełną swobodę w akceptacji lub odrzuceniu wniosku kredytowego. Przed przyznaniem kredytu, bank oceni Twoją zdolność kredytową. Na podstawie tej oceny zdecyduje, czy przyzna Ci kredyt.

Podczas składania wniosku o kredyt, będziesz musiał ujawnić swoje dochody. Dzięki temu bank będzie mógł ocenić, czy jesteś w stanie spłacić zobowiązanie.

Ponadto, banki mogą być niechętne do udzielania kredytów osobom, które przebywają w Austrii krótko, na przykład mniej niż rok.

Twój kraj pochodzenia, status pobytu w Austrii, praca i dochody będą miały wpływ na ocenę Twojego wniosku przez banki. Dlatego zrozumienie swojej zdolności kredytowej jest kluczowe przy ubieganiu się o kredyt.

Im dłuższa Twoja historia kredytowa, tym więcej informacji ma kredytodawca, by ocenić, czy jesteś odpowiedzialnym pożyczkobiorcą.

Budowanie dobrej historii kredytowej w kraju zamieszkania jest zawsze dobrym pomysłem. Prawdopodobnie będziesz chciał kiedyś ubiegać się o hipotekę, gdzie Twoja zdolność kredytowa odgrywa jeszcze większą rolę.

Obywatele UE/EOG

Większość instytucji kredytowych w Austrii wymaga od obywateli UE jedynie zamieszkania w kraju, aby móc ubiegać się o kredyt. Zatem zamieszkanie jest warunkiem do zatwierdzenia kredytu czy hipoteki.

Jednakże, historia kredytowa jest specyficzna dla kraju; zdolność kredytowa uzyskana w jednym kraju europejskim nie może być zastosowana w innym. Dlatego obywatele UE również potrzebują dobrej zdolności kredytowej w Austrii, aby otrzymać kredyt.

Aby zbudować swoją zdolność kredytową w Austrii, możesz otworzyć lokalne konto bankowe, zaopatrzyć się w karty debetowe i kredytowe oraz upewnić się, że terminowo opłacasz rachunki.

Obywatele spoza UE/EOG

Sytuacja obywateli spoza UE wygląda inaczej. Tutaj musisz być w stanie przedstawić pozwolenie na pobyt oraz pozwolenie na pracę przy składaniu wniosku o kredyt w Austrii.

Okres ważności pozwolenia na pobyt lub pracę również odgrywa rolę.

Posiadanie stabilnego dochodu jest najważniejszym czynnikiem dla obcokrajowców spoza UE ubiegających się o kredyt w Austrii. Podobnie, cudzoziemcy muszą udowodnić swoje dochody za pomocą pasków wynagrodzeń lub zawiadomień podatkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa Twoja pensja i dłuższy okres umowy o pracę, tym większe masz szanse na uzyskanie kredytu oraz korzystniejsze oprocentowanie.

Obcokrajowcy mogą również skorzystać z pomocy poręczyciela. Może to być rodzina lub znajomi, na przykład. Poręczyciel powinien mieć przyzwoite wynagrodzenie i brak długów. W razie potrzeby będzie spłacać raty kredytu, jeśli sam nie będziesz w stanie tego zrobić.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową w Austrii?

Praca nad poprawą zdolności kredytowej i wyniku w Biurze Informacji Kredytowej jest kluczowa, aby w przyszłości móc łatwiej uzyskać kredyt lub hipotekę od banków. Istnieją konkretne kroki, które możesz podjąć, aby zbudować solidną historię kredytową w Austrii.

Pierwszym krokiem jest otwarcie konta bankowego w Austrii. Posiadanie konta w lokalnym banku to podstawa, która pozwala na rozpoczęcie budowania historii finansowej w nowym kraju. Następnie, warto zaopatrzyć się w karty debetowe i kredytowe. Używanie tych kart do codziennych transakcji i regularne spłacanie zobowiązań związanych z kartą kredytową pomaga budować pozytywną historię kredytową.

Kluczowe jest również terminowe płacenie wszystkich rachunków. Opóźnienia w płatnościach mogą negatywnie wpływać na Twoją zdolność kredytową, więc upewnij się, że opłacasz rachunki za mieszkanie, media, telefon komórkowy czy inne zobowiązania w ustalonych terminach.

Unikaj nadmiernego zadłużania się. Utrzymywanie salda kredytowego na niskim poziomie w stosunku do dostępnych limitów kredytowych to dobry sposób na utrzymanie zdrowej zdolności kredytowej. Staraj się również nie otwierać zbyt wielu nowych kont kredytowych w krótkim czasie, ponieważ to również może być postrzegane jako zwiększone ryzyko kredytowe.

Kolejnym ważnym elementem jest regularne sprawdzanie swojego raportu kredytowego. W Austrii istnieją agencje, które dostarczają takie raporty, dzięki czemu możesz monitorować swoją historię kredytową i ewentualnie korygować błędy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

Kredyt w Austrii – jak wygląda proces aplikacji?

Uzyskanie kredytu w Austrii wymaga przemyślanego podejścia i przygotowania. Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego kredytu, co możesz zrobić, korzystając z narzędzi takich jak kalkulator kredytowy online, np. Durchblicker. To pozwoli Ci porównać różne oferty i wybrać tę najlepszą.

Następnie, jako wnioskodawca musisz posiadać konto bankowe w Austrii. To standardowy wymóg, który umożliwia dalsze procedury kredytowe.

Obcokrajowcy mogą ubiegać się o kredyt w Austrii pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim ważne jest posiadanie zameldowania w Austrii oraz regularnego dochodu. Ponadto, Twój status pobytowy może wpłynąć na maksymalną możliwą kwotę kredytu oraz na jego okres spłaty.

Proces akceptacji kredytu i warunki, na jakich zostanie on przyznany, zależą od Twojego zatrudnienia i dochodów. Warto zaznaczyć, że dla obcokrajowców, szczególnie tych spoza UE/EOG, proces uzyskania kredytu może być bardziej skomplikowany.

Wymagania do Spełnienia

Aby ubiegać się o kredyt w Austrii, musisz spełnić kilka podstawowych wymagań. Musisz być pełnoletni, kredyt musi być przeznaczony na własne potrzeby. Konieczne będzie posiadanie zameldowania w Austrii, konta bankowego oraz pozytywnej historii kredytowej. Regularny dochód jest również niezbędny, aby udowodnić swoją zdolność do spłaty kredytu.

Jak Złożyć Wniosek?

Większość banków w Austrii oferuje możliwość złożenia wniosku o kredyt online, co jest wygodne i oszczędza czas. Możesz również udać się do oddziału banku, aby złożyć wniosek osobiście.

Proces ten zwykle obejmuje wybór kwoty kredytu i miesięcznej raty, wprowadzenie danych osobowych, a następnie oczekiwanie na stworzenie oferty kredytowej. Po akceptacji oferty i podpisaniu umowy kredytowej, środki zostaną przelane na Twoje konto bankowe.

Jakie Dokumenty Są Potrzebne?

Do złożenia wniosku o kredyt potrzebne będą dokumenty takie jak paszport lub dowód osobisty, dowody na dochód (np. paski wypłat dla pracowników lub zestawienia finansowe dla właścicieli firm) oraz wyciągi z konta oszczędnościowego.

Dlaczego Bank Może Odmówić Kredytu?

Odmowa udzielenia kredytu nie jest rzadkością. Powody mogą być różne, ale najczęściej wiążą się z niskim dochodem, umową o pracę na czas określony, krótkim stażem pracy (zwykle poniżej roku), innymi zobowiązaniami finansowymi lub wcześniejszymi odmowami kredytów.

Jak Zwiększyć Szanse na Kredyt?

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu jako obcokrajowiec, staraj się aplikować o kredyt, którego okres spłaty mieści się w ramach ważności Twojego pozwolenia na pobyt. Dla kredytu hipotecznego najlepiej poczekać, aż otrzymasz zezwolenie na osiedlenie się (PR).

Staraj się również udokumentować swoje dochody i historię finansową, aby pokazać, że jesteś w stanie spłacić pożyczkę. Możesz również rozważyć złożenie wniosku o mniejszą kwotę w bankach online, które często mają mniej rygorystyczne wymagania i prostsze procedury przyznawania kredytów.

Kredyt w Austrii – przegląd ofert bankowych

W Austrii dostępne są różne banki oferujące kredyty, z których każdy ma swoje unikalne zalety i oferty.

Raiffeisen Bank Austria

Jest największym i najbardziej znanym bankiem w Austrii, mającym siedzibę w Wiedniu. Z 1,948 oddziałami na terenie kraju, z pewnością znajdziesz jeden w swojej miejscowości. Raiffeisen oferuje różne rodzaje kredytów, w tym bonusowy kredyt, który jest jednym z najłatwiejszych do uzyskania.

Zalety kredytu bonusowego w Raiffeisen:

 • Możliwość pożyczenia do 30,000 EUR,
 • Wypłata środków w ciągu 48 godzin,
 • Możliwość obliczenia kredytu online i otrzymania natychmiastowej decyzji,
 • Stała stopa procentowa na cały okres kredytowania – do 10 lat,
 • Brak wymogu zabezpieczeń.

Wymagania:

 • Wiek minimum 18 lat,
 • Stałe zameldowanie w Austrii od co najmniej 6 miesięcy,
 • Dowód dochodu z ostatnich 3 miesięcy,
 • Minimalny dochód 1,100 EUR,
 • Paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.

UniCredit Bank Austria

To drugi co do wielkości bank w Austrii. Jako część grupy UniCredit, bank posiada około 300 oddziałów w kraju.

Kredyt WunschKredit (Kredyt Marzeń) w Bank Austria:

 • Kredyty od 3,000 EUR do 50,000 EUR,
 • Okres kredytowania: 1 – 7 lat,
 • Efektywna roczna stopa procentowa od 3,10%,
 • Odsetki debetowe od 3,00%,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty.

Wymagania do uzyskania kredytu w Bank Austria:

 • Obywatelstwo UE,
 • Wiek minimum 18 lat,
 • Stałe zameldowanie w Austrii,
 • Wynagrodzenie lub emerytura,
 • Dobra zdolność kredytowa,
 • Paszport lub dowód osobisty.

Kredyt w Austrii – Erste Bank

Znany również jako Sparkasse, jest jednym z największych banków w Austrii i w całej Europie. Założony w 1819 roku jako pierwszy austriacki bank oszczędnościowy, jest to najstarszy bank w kraju.

Kredyt Click-Credit w Erste Bank:

 • Kredyty od 3,000 EUR do 50,000 EUR,
 • Elastyczny okres kredytowania do 10 lat,
 • Efektywna roczna stopa procentowa 5,7%,
 • Nie wymaga się celu kredytu,
 • Wypłata środków w ciągu 24 godzin,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat.

Wymagania do Click-Credit:

 • Minimum 18 lat,
 • Stałe zameldowanie w Austrii,
 • Wynagrodzenie lub emerytura,
 • Dowód dochodu z ostatnich 3 miesięcy,
 • Paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy,
 • Kamera internetowa, smartfon lub dostęp do bankowości internetowej.

Możesz również otworzyć bezpłatne konto bankowe w Erste Bank. Jako ich klient od trzech lat, mogę ich usługi zdecydowanie polecić.

Alternatywą dla kredytów w Austrii może być karta kredytowa w Austrii. Jest zdecydowanie łatwiej, aby uzyskać ten produkt, szczególnie dla nowoprzybyłych Polaków.

Dział z FAQ – pytania o kredyt w Austrii

Czy obcokrajowcy mogą uzyskać kredyt w Austrii?

Tak, obcokrajowcy mogą ubiegać się o kredyt w Austrii, ale mogą napotkać dodatkowe wymagania, takie jak stały adres zamieszkania w Austrii czy dokumentacja dochodów.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o kredyt?

Do wniosku o kredyt zazwyczaj potrzebne są dokumenty potwierdzające tożsamość, dochody, stały adres zamieszkania oraz pozytywna historia kredytowa.

Jak długo trwa proces uzyskania kredytu?

Proces uzyskania kredytu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od banku i kompletności dokumentacji.

Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu?

Wiele banków w Austrii oferuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, ale warto sprawdzić, czy wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Oceń artykuł: 4.6 / 5 (19 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments