Obywatelstwo Brytyjskie – kiedy można uzyskać? Jak złożyć wniosek?

Obywatelstwo Brytyjskie stanowi marzenie wielu osób, zwłaszcza tych, którzy żyją w Wielkiej Brytanii lub planują osiedlenie się na stałe. To ważny krok, który otwiera wiele drzwi, ale aby go osiągnąć, trzeba spełnić pewne kryteria i przejść przez proces ubiegania się o obywatelstwo.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o procesie uzyskiwania obywatelstwa brytyjskiego. Obywatelstwo Brytyjskie może być atrakcyjną opcją dla wielu osób, które żyją w Wielkiej Brytanii lub chcą tam osiedlić się na stałe.

Jak zdobyć obywatelstwo brytyjskie i dlaczego warto?

Obywatelstwo w UK otwiera drzwi do stałego życia na Wyspach Brytyjskich. Posiadając je, możesz mieszkać, pracować, uczyć się, korzystać z brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej NHS. Bez dodatkowych opłat oraz ubiegać się o paszport brytyjski. To więcej niż samo prawo do pobyt. To pełna integracja ze społeczeństwem i systemem.

Ciekawe jest to, że jako obywatel brytyjski masz swobodę przemieszczania się. Możesz opuszczać i wjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez potrzeby wizy. To ogromna wygoda, szczególnie jeśli podróżujesz często lub masz rodzinę w różnych krajach.

Aby zdobyć obywatelstwo brytyjskie, masz kilka ścieżek. Możesz je uzyskać przez urodzenie, pochodzenie, małżeństwo lub naturalizację. Warto wspomnieć, że jeśli posiadasz tzw. Indefinite Leave to Remain (ILR), czyli nieograniczony czas pobytu, nie stracisz go nawet po dwuletnim pobycie poza granicami UK.

W przeciwieństwie do ILR, obywatelstwo angielskie jest trwałe. Nie stracisz go, nawet jeśli spędzisz kilka lat poza Wielką Brytanią. Jednak warto pamiętać, że w skrajnych przypadkach, takich jak stanowienie poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, obywatelstwo może zostać odebrane. Co jest jednak bardzo rzadkie.

Jak spełnić wymagania na obywatelstwo UK?

Aby stać się obywatelem Wielkiej Brytanii przez naturalizację, musisz spełnić szereg kryteriów określonych w ustawie o narodowości brytyjskiej. Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany. Jest dość prosty, jeśli tylko wiesz, co dokładnie musisz zrobić.

Przede wszystkim musisz mieć co najmniej 18 lat. To podstawowy warunek, bez którego nawet nie zaczniesz procesu. Następnie ważny jest czas spędzony w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj chodzi o okres 3 lub 5 lat, w zależności od wybranej ścieżki do obywatelstwa. To ważne, abyś w tym czasie nie opuszczał kraju na dłużej.

Po uzyskaniu statusu osoby osiedlonej (settlement) musisz jeszcze przez rok mieszkać w UK. Wyjątkiem są osoby ubiegające się o obywatelstwo na podstawie małżeństwa lub związku partnerskiego z obywatelem brytyjskim. W ich przypadku ten warunek nie obowiązuje.

Kolejna sprawa to wymóg ciągłego pobytu. Musisz udowodnić, że przez wymagany czas faktycznie mieszkałeś w Wielkiej Brytanii. To ważne, bo pokazuje twoje związki z krajem i intencję stałego pobytu.

Opanowanie języka angielskiego to kolejny kluczowy punkt. Bez znajomości języka trudno jest w pełni integrować się z lokalną społecznością i korzystać z życia w UK.

Musisz również wykazać się zdolnością do rozumienia, co oznacza uzyskanie obywatelstwa. To dotyczy zdrowia psychicznego i świadomości decyzji, jaką podejmujesz.

Oczywiście nie może zabraknąć zdania testu z życia w Wielkiej Brytanii. To podstawowy test wiedzy o kraju, jego historii, kulturze i społeczeństwie. Zamiar dalszego życia w UK to też ważny aspekt. Władze chcą wiedzieć, że planujesz tu pozostać na stałe.

Ścieżki do obywatelstwa brytyjskiego

Obywatelstwo w Anglii to cel wielu osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. Istnieje kilka sposobów, by je uzyskać, w zależności od twojej sytuacji i uprawnień.

Naturalizacja jako droga do obywatelstwa

Naturalizacja stanowi kluczową ścieżkę do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego dla osób, które już osiągnęły status stałego mieszkańca Wielkiej Brytanii. Jeśli posiadasz nieograniczony czas pobytu, znany jako Indefinite Leave to Remain (ILR), lub jesteś beneficjentem statusu osiedlonego w ramach UE.

Możesz aplikować o obywatelstwo brytyjskie. Proces ten jest idealny dla tych, którzy przez wiele lat uczestniczyli w życiu i pracy w UK. Wyrażając tym samym swoją gotowość do pełnego zaangażowania w społeczność brytyjską.

Z kolei osoby, które zawarły małżeństwo lub związek partnerski z obywatelem brytyjskim. Jak również mają uprawnienia do ubiegania się o obywatelstwo przez naturalizację. W tej sytuacji wymagane jest nie tylko potwierdzenie stabilności związku, ale również spełnienie specyficznych kryteriów. Takich jak określony czas zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Obywatelstwo przez pochodzenie

Obywatelstwo przez pochodzenie jest unikalną formą nabywania praw obywatelskich w Wielkiej Brytanii. Pozwalającą osobom urodzonym poza granicami tego kraju na ubieganie się o brytyjskie obywatelstwo. Pod warunkiem, że ich rodzice lub dziadkowie byli obywatelami brytyjskimi.

Ta ścieżka do obywatelstwa opiera się na zasadzie przekazywania statusu obywatelskiego z pokolenia na pokolenie, jednakże ma pewne ograniczenia. Obywatelstwo nabyte w ten sposób przekazywane jest zwykle tylko do jednego pokolenia poza granicami UK.

W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś urodził się za granicą jako dziecko brytyjskich obywateli „przez pochodzenie”. Nie będzie mógł automatycznie przekazać tego statusu swoim dzieciom, jeśli one również urodzą się poza Wielką Brytanią. Ten mechanizm ma na celu utrzymanie silnego związku między obywatelstwem a krajem. Zapewniając, że osoby ubiegające się o obywatelstwo mają realną więź z Wielką Brytanią, nawet jeśli ich życie rozgrywa się poza jej granicami.

Obywatelstwo brytyjskie przez urodzenie

Obywatelstwo przez urodzenie w Wielkiej Brytanii podlega określonym zasadom, które różnią się w zależności od daty urodzenia. Osoby urodzone w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 1983 roku zazwyczaj automatycznie uzyskują status obywatela brytyjskiego. Jednakże, dla tych, którzy przyszli na świat po tej dacie, obywatelstwo jest uzależnione od statusu ich rodziców w chwili narodzin.

Oznacza to, że dzieci urodzone w UK po 1 stycznia 1983 roku są uznawane za obywateli brytyjskich tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden z rodziców był obywatelem brytyjskim lub miał status osoby osiedlonej w tym kraju. Ta zasada podkreśla znaczenie trwałych związków z Wielką Brytanią, nawet w przypadku osób, które urodziły się na jej terytorium.

Obywatelstwo przez małżeństwo lub związek partnerski

Obywatelstwo przez małżeństwo lub związek partnerski z obywatelem brytyjskim otwiera drzwi do stałego zakorzenienia się w Wielkiej Brytanii. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz nie tylko mieszkać w UK przez wymagane trzy lata, ale także spełnić warunek ograniczenia wyjazdów z kraju.

Dodatkowo, konieczne jest wykazanie się stałością i trwałością związku. A to jest kluczowe dla potwierdzenia twoich intencji i zaangażowania w życie w Wielkiej Brytanii. Ta ścieżka do obywatelstwa podkreśla znaczenie osobistych i trwałych związków z obywatelami brytyjskimi. Stanowiąc most łączący życie rodzinne z pełnym uczestnictwem w społeczności tego kraju.

Status osiedlonego a obywatelstwo

Status osiedlonego otwiera możliwość ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie poprzez proces naturalizacji, lecz wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków pobytowych.

By móc złożyć wniosek, musisz przebywać w Wielkiej Brytanii przez minimum 5 lat. W tym ostatni rok przed aplikacją z jednym z wymienionych statusów: nieograniczony czas pobytu, status osiedlonego w ramach unijnego schematu osiedleńczego lub nieograniczony czas wjazdu do UK.

W tym czasie nie możesz opuszczać kraju na dłużej niż 450 dni łącznie i 90 dni w ostatnim roku przed złożeniem wniosku. Co ma na celu zapewnienie stałej obecności i zaangażowania w życie społeczności brytyjskiej.

Spełnienie tych kryteriów jest kluczowe dla udowodnienia trwałej więzi z Wielką Brytanią i zamiaru kontynuowania tu życia jako pełnoprawny obywatel.

Testy na obywatelstwo w UK – co musisz wiedzieć?

Obowiązujące testy na obywatelstwo brytyjskie to kluczowy element procesu aplikacyjnego. Aby stać się obywatelem Wielkiej Brytanii, musisz zdać Test Życia w Wielkiej Brytanii, który sprawdza twoją znajomość historii i kultury brytyjskiej. Test ten przeprowadza się w autoryzowanych centrach testowych, a materiały przygotowawcze są szeroko dostępne online, a także w formie książek. Osoby poniżej 18 roku życia lub powyżej 65, jak również osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi lub psychicznymi, mogą być zwolnione z tego testu.

Kolejny istotny wymóg to egzamin z języka angielskiego. Aby spełnić warunki obywatelstwa, musisz udowodnić znajomość angielskiego na poziomie B1, B2, C1 lub C2 według Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) lub posiadać dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku angielskim.

Obywatele niektórych krajów są automatycznie zwolnieni z wymogu znajomości języka angielskiego. Dotyczy to mieszkańców krajów, gdzie angielski jest językiem urzędowym, takich jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia, a także krajów Karaibów, takich jak Jamajka czy Barbados. Dla wielu aplikujących, znajomość angielskiego jest już naturalna, co znacznie ułatwia proces uzyskiwania obywatelstwa.

Czas trwania procesu aplikacji o obywatelstwo brytyjskie

Proces ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie rozpoczyna się od momentu, gdy Urząd ds. Wewnętrznych (Home Office) otrzyma odpowiednią opłatę za wniosek. Zazwyczaj, aplikacje o obywatelstwo brytyjskie rozpatrywane są przez UKVI (Urząd ds. Wiz i Imigracji) w ciągu sześciu miesięcy. Chociaż nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu przez Premium Same Day Service, czasami odpowiedź od Home Office może nadejść szybciej niż przewidywany okres oczekiwania.

Warto podkreślić, że bardziej skomplikowane przypadki mogą wymagać więcej czasu na rozpatrzenie niż przeciętne sześć miesięcy. Kluczowe jest dostarczenie kompletnych i odpowiednich dokumentów dotyczących twoich okoliczności, co pozwala Urzędowi na szybsze przeanalizowanie twojej sprawy. Jeśli jednak nie dostarczysz wszystkich wymaganych dokumentów i dowodów, prawdopodobnie spotkasz się z opóźnieniem w rozpatrzeniu twojego wniosku.

Po zatwierdzeniu aplikacji musisz poczekać na powiadomienie o terminie Ceremonii Nadania Obywatelstwa, podczas której otrzymasz świadectwo naturalizacji i będziesz mógł złożyć wniosek o brytyjski paszport. Ten etap jest dla wielu momentem kulminacyjnym, symbolicznym zwieńczeniem całego procesu stawania się obywatelem brytyjskim.

Ceremonia nadania obywatelstwa Brytyjskiego

Ceremonia Nadania Obywatelstwa Brytyjskiego to ważny krok dla każdej osoby, która została zaakceptowana jako naturalizowany obywatel brytyjski w ramach ustawy o narodowości brytyjskiej. Jest to wydarzenie, które ma na celu pełne przyjęcie nowego obywatela do społeczności brytyjskiej i jest wymagane dla osób powyżej 18 roku życia.

Aby wziąć udział w ceremonii, musisz zarezerwować termin w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zaproszenia od Urzędu ds. Wewnętrznych (Home Office). Możesz zabrać ze sobą jednego gościa, ale uroczystość ta nie jest otwarta dla szerokiej publiczności. Zazwyczaj w ceremonii uczestniczy Burmistrz lub Zastępca Burmistrza Twojej rady gminy.

Podczas ceremonii, której istotnym elementem jest poczucie uroczystości i powagi, będziesz musiał mieć ze sobą list zapraszający od Home Office oraz pisemne potwierdzenie z Urzędu Stanu Cywilnego. W trakcie wydarzenia złożysz Przysięgę Wierności oraz zobowiążesz się do lojalności wobec Zjednoczonego Królestwa. Po tych rytuałach otrzymasz świadectwo narodowości brytyjskiej oraz pakiet informacyjny, w którym znajdziesz więcej informacji na temat nowych praw i obowiązków jako obywatela brytyjskiego.

Jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią, istnieje możliwość zorganizowania ceremonii w ambasadzie lub konsulacie w twoim kraju. W przeciwnym razie, jeśli planujesz powrót do Wielkiej Brytanii w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zaproszenia, możesz przesunąć termin ceremonii. To elastyczne podejście jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że dla wielu osób jest to moment pełen emocji i znaczący krok w ich życiu.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi – Obywatelstwo Brytyjskie

Jakie są wymagania, aby ubiegać się o obywatelstwo Brytyjskie?

Aby ubiegać się o obywatelstwo Brytyjskie, musisz spełnić kilka kluczowych wymagań. Do najważniejszych należy stały pobyt w Wielkiej Brytanii, znajomość języka angielskiego oraz zdanie testu z wiedzy o życiu w UK.

Ile czasu muszę być w UK, aby złożyć wniosek o obywatelstwo?

Zazwyczaj wymagany jest stały pobyt w Wielkiej Brytanii przez okres minimum 5 lat przed złożeniem wniosku. Ostatni rok przed aplikacją musisz przebywać w kraju bez żadnych dłuższych przerw.

Czy potrzebuję rekomendacji do wniosku o obywatelstwo UK?

Tak, wniosek o obywatelstwo wymaga rekomendacji od dwóch osób, które są obywatelami brytyjskimi lub mają status osiedleńca. Osoby te muszą znać Cię przynajmniej przez trzy lata.

Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku?

Proces rozpatrywania wniosku może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnych okoliczności i obciążenia urzędów.

Oceń artykuł: 4.9 / 5 (11 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments