Wykreślenie z rejestru dłużników – BIK, BIG, ERIF. Jak złożyć wniosek?

Wykreślenie z rejestru dłużników może wydawać się trudne, ale jest niezbędne, aby przywrócić swoją finansową reputację. Czy Twoje dane figurują w bazie dłużników w Polsce?

W tym artykule wyjaśniamy, czym są biura informacji gospodarczej, jakie zasady rządzą ich działaniem. Co więcej przedstawiamy wytyczne, które musisz spełnić, aby móc skutecznie wykreślić się z takiego rejestru. Zdobędziesz tu nie tylko wiedzę o mechanizmach działania BIG, KRD czy ERIF, ale także konkretne wskazówki, jak odzyskać czyste konto.

Co to jest BIK, BIG i ERIF?

iuro informacji gospodarczej gromadzi i udostępnia dane dotyczące historii finansowej osób i firm. Instytucje takie jak KRD, ERIF czy BIK działają w oparciu o przepisy polskiego prawa, które określają zasady przetwarzania informacji gospodarczych. Ich głównym zadaniem jest zbieranie informacji od wierzycieli o zobowiązaniach i zachowaniach płatniczych dłużników. Te dane składają się na profil kredytowy, który wierzyciele wykorzystują przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu lub pożyczki.

Informacje w BIG-u są różnorodne – znajdują się tam dane o zaległościach płatniczych, niespłaconych kredytach, ale też o terminowo regulowanych zobowiązaniach. Bycie w rejestrze BIG może mieć wpływ na zdolność kredytową i warunki, na jakich instytucje finansowe zaoferują produkty finansowe.

Osoby i firmy, które chcą sprawdzić swoje dane w BIG lub usunąć nieaktualne wpisy, mogą to zrobić składając odpowiedni wniosek. Wiele z tych biur oferuje możliwość jednorazowego, bezpłatnego sprawdzenia swoich danych. Jeśli informacje są nieprawidłowe lub przestarzałe, dłużnik ma prawo zażądać ich sprostowania lub usunięcia, co może pomóc w poprawie reputacji finansowej.

Kiedy osoba fizyczna zostaje wpisana do rejestrów dłużników?

Biura informacji gospodarczej takie jak BIG, KRD czy ERIF wpisują osobę fizyczną do rejestru dłużników tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymagane warunki. Osoba ta musi posiadać nieuregulowane zobowiązania, które pochodzą z wyraźnie określonych umów. Na przykład związanych z usługami telekomunikacyjnymi, dostawą energii czy wywozem śmieci. Zobowiązanie to musi wynosić przynajmniej 200 złotych i być przeterminowane minimum 30 dni.

Wierzyciel musi uprzedzić osobę fizyczną o zaległości i zamiarze wpisania do rejestru, co najmniej miesiąc wcześniej, przez list polecony lub doręczenie wezwania do zapłaty osobiście. Zadłużenie nie może być starsze niż 6 lat, chyba że zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem lub ugoda sądowa. Osoba fizyczna ma też prawo sprzeciwić się wpisowi swoich danych do rejestru dłużników.

Sprzeciw a wykreślenie z rejestru dłużników

Dłużnik może zgłosić do biura sprzeciw wobec wpisu. Chodzi o dane nieaktualne, fałszywe lub niekompletne. Powinien też dostarczyć dowody swoich argumentów. Jeśli dłużnik wniesie sprzeciw, biuro poprosi o wyjaśnienia.

Biuro zatrzyma informacje pod sprzeciwem na maksymalnie 30 dni. To jeśli są wątpliwości co do zobowiązania. W innych sytuacjach wstrzyma je na czas niezbędny do sprawdzenia sprzeciwu, do 30 dni. W szczególnych przypadkach biuro może przedłużyć ten czas. Ale nie dłużej niż do 45 dni od wstrzymania.

Złożenie sprzeciwu jest darmowe. Po analizie sprzeciwu, biuro aktualizuje dane. Może też usunąć błędną informację albo odrzucić sprzeciw. Biuro zawsze informuje dłużnika o wyniku.

Kiedy można zażądać wykreślenie z rejestru dłużników?

Osoba fizyczna może zażądać wykreślenia z rejestru dłużników. Biuro informacji gospodarczej musi usunąć dane w określonych sytuacjach. Pierwsza to wniosek wierzyciela, który biuro realizuje w ciągu 7 dni. Druga to zakończenie działalności przez biuro.

Jeśli umowa z wierzycielem wygasa lub się rozwiązuje, trzeba usunąć dane. Dotyczy to też sytuacji, gdy wierzyciel znika z rejestru albo przestaje działać gospodarczo. Dane związane z fałszywymi dokumentami biuro usuwa po 10 latach.

Biuro wykreśla też na podstawie informacji o nieistniejącym lub wygasłym zobowiązaniu. Po 3 latach od aktualizacji, a maksymalnie po 10 latach od przekazania danych przez wierzyciela, dane należy usunąć.

Jeśli dłużnikiem jest osoba fizyczna, biuro wykreśla po 6 latach od wymagalności roszczenia. W przypadku roszczeń potwierdzonych orzeczeniem lub ugodą, termin to 6 lat od ich stwierdzenia.

RODO a rejestry krajowe – co trzeba wiedzieć?

Krajowy rejestr to baza danych zawierająca nazwiska i inne informacje o osobach fizycznych. Jest narzędziem ważnym dla gospodarki i bezpieczeństwa. Ale musi szanować RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych. RODO wymaga, by rejestry przetwarzały dane osobowe legalnie, uczciwie i przejrzyście.

Dane w rejestrze trzeba zbierać w określonych celach. Muszą być adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co konieczne. RODO zobowiązuje do aktualizowania danych. Osoby, których dotyczą, mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Rejestry muszą chronić dane przed nieuprawnionym dostępem. To wymaga technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. RODO też gwarantuje prawo do bycia zapomnianym. To oznacza, że w określonych sytuacjach można zażądać usunięcia swoich danych z rejestru.

Podsumowanie

Wykreślenie z rejestru dłużników jest kluczowym elementem w przywracaniu finansowej reputacji. Rejestry takie jak BIK, BIG, czy ERIF pełnią istotną rolę w świecie finansów, gromadząc dane o historii kredytowej osób fizycznych i firm. Istotne jest, aby każdy miał świadomość swoich praw do dostępu, sprostowania, a nawet usunięcia swoich danych z tych baz, zwłaszcza gdy są one nieaktualne lub błędne.

Proces wykreślenia z rejestru, choć może wydawać się skomplikowany, jest niezbędny dla utrzymania dobrej zdolności kredytowej. Regularne monitorowanie swojej sytuacji finansowej i działanie zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewnia większą kontrolę nad własnymi finansami. Co więcej, umożliwia uniknięcie potencjalnych komplikacji w przyszłości. Warto zatem aktywnie zarządzać swoimi danymi w rejestrach dłużników, aby utrzymać zdrową i stabilną sytuację finansową.

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (27 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments