Jak uzyskać obywatelstwo USA? O czym musisz wiedzieć?

Obywatelstwo USA wiąże się z pewnym procesem, a kandydaci zobowiązani są do spełnienia określonych wymogów. Osoby starające się o obywatelstwo USA muszą przejść przez szczegółową procedurę, która ocenia ich przywiązanie do wartości i praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

W tym poradniku dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty przygotować. Omówimy także typowe wyzwania, z jakimi mogą się spotkać kandydaci. Przyjrzymy się również szczególnym przypadkom, takim jak obywatelstwo przez naturalizację czy przez małżeństwo.

4 sposoby jak uzyskać obywatelstwo USA

W Stanach masz cztery główne drogi do zdobycia obywatelstwa: urodzić się tam, dostać je na zasadzie pochodzenia od rodziców, przejść przez proces naturalizacji albo skorzystać z opcji, gdy to twoi rodzice są już obywatelami. Ogromna większość osób marzących o paszporcie USA decyduje się na naturalizację. Co roku prawie milion mieszkańców z zieloną kartą aplikuje o obywatelstwo.

Ale nie myśl, że to łatwizna. Aby przebrnąć przez naturalizację, musisz nie tylko biegle mówić po angielsku, ale i mieć solidną wiedzę o historii oraz ustawodawstwie USA. To droga pełna wyzwań, ale dla wielu stanowi spełnienie „amerykańskiego snu”.

Jeśli jednak miałeś szczęście urodzić się w USA, sprawa jest prosta. Jesteś obywatelem od pierwszego płaczu, bez względu na to, skąd pochodzą twoi rodzice. To jak trafienie szóstki w lotto, choć oczywiście nie każdy ma takie fuksa.

Dla osób, które nie przyszły na świat w USA, ale mają rodziców obywateli, drzwi również są otwarte. Możesz „odziedziczyć” obywatelstwo lub „nabyć” je dzięki statusowi swoich rodziców. To opcje mniej znane, ale dla niektórych mogą okazać się kluczem do nowego życia. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i statusu rodziców.

Obywatelstwo USA przez urodzenie

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, każda osoba urodzona na terenie USA (włączając terytoria takie jak Puerto Rico, Guam, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Mariany Północne) automatycznie otrzymuje amerykańskie obywatelstwo. Istnieje jednak wyjątek dla dzieci rodziców będących zagranicznymi dyplomatami lub członkami suwerennych plemion rdzennych Amerykanów.

Ponieważ większość Amerykanów rodzi się na amerykańskiej ziemi, ta droga jest najczęściej wybieraną metodą zdobycia obywatelstwa USA. Kolejne trzy ścieżki dotyczą sposobów, dzięki którym obcokrajowcy mogą uzyskać obywatelstwo.

To dość prosta i bezpośrednia ścieżka do obywatelstwa, która pokazuje, jak mocno Stany Zjednoczone opierają się na zasadzie „ius soli” (prawo ziemi). W odróżnieniu od wielu innych krajów, które stosują „ius sanguinis” (prawo krwi), gdzie obywatelstwo zależy od narodowości rodziców.

Ta różnica podkreśla otwartość USA na ludzi z różnych stron świata i podkreśla wagę miejsca urodzenia jako determinanta przynależności państwowej. Jest to fascynujący aspekt amerykańskiego systemu prawnego, który dla wielu stanowi pierwszy krok do realizacji amerykańskiego snu.

Obywatelstwo przez pochodzenie

Kiedy rodzic uzyskuje amerykańskie obywatelstwo, jego dzieci (poniżej 18 roku życia i mieszkające z rodzicem w tym czasie) mogą automatycznie „odziedziczyć” obywatelstwo USA. Pod warunkiem, że posiadają status stałego rezydenta. Co więcej, dzieci, które uzyskują obywatelstwo amerykańskie przez pochodzenie, nie muszą uczestniczyć w ceremonii naturalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, dzieci urodzone za granicą, które nie przekroczyły 18 roku życia, automatycznie nabywają obywatelstwo USA, jeśli spełnione są trzy warunki:

  • Dziecko musi posiadać status stałego rezydenta USA (posiadać „zieloną kartę”);
  • Przynajmniej jeden z rodziców musi być obywatelem USA;
  • Dziecko musi mieszkać w Stanach Zjednoczonych pod prawną i fizyczną opieką rodzica, który jest obywatelem USA.

Przepisy dotyczące automatycznej naturalizacji dzieci zmieniały się na przestrzeni lat. O tym, czy prawo ma zastosowanie do twojej sytuacji, decyduje przepis obowiązujący w chwili naturalizacji twojego rodzica. Ważne jest też, że obywatelstwo nie może być dziedziczone po przybranych rodzicach. Możesz sprawdzić swoją kwalifikację za darmo, rozpoczynając aplikację na CitizenPath. Jednak w przypadku skomplikowanej sytuacji lub problemów ze znalezieniem niezbędnych dokumentów. Warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego adwokata ds. imigracji, który przeprowadzi cię przez cały proces.

Obywatelstwo przez nabycie

W niektórych sytuacjach dziecko automatycznie „nabywa” obywatelstwo, nawet jeśli urodziło się poza Stanami Zjednoczonymi. Wymagane jest, aby przynajmniej jeden z rodziców był obywatelem USA w momencie narodzin dziecka, a także musi zostać spełnionych kilka innych warunków.

Gdy to dziecko dorasta, wychodzi za mąż czy za żonę i ma dzieci. Te dzieci również mogą nabyć obywatelstwo USA już przy narodzeniu. Istnieją różne sposoby, w jakie dziecko może stać się obywatelem USA przez nabycie, w zależności od sytuacji rodziców:

  • Gdy obaj rodzice są obywatelami USA. Wymaga się, aby w momencie narodzin dziecka poza granicami USA rodzice byli obywatelami i małżeństwem. Przynajmniej jeden z rodziców mieszkał w USA lub na jego terytoriach przed narodzinami dziecka.
  • Jeśli jeden z rodziców był obywatelem USA w momencie narodzin dziecka za granicą. Dziecko urodziło się po 14 listopada 1986 roku, rodzice byli małżeństwem w momencie narodzin. Rodzic będący obywatelem USA fizycznie przebywał w USA lub na jego terytoriach przez co najmniej pięć lat przed narodzinami dziecka, z czego co najmniej dwa lata po ukończeniu 14. roku życia.
  • Jeśli jeden z rodziców był obywatelem USA w momencie narodzin dziecka za granicą. Data narodzin dziecka przypada przed 14 listopada 1986 roku, ale po 10 października 1952 roku. Rodzice byli małżeństwem w momencie narodzin, a rodzic będący obywatelem USA fizycznie przebywał w USA lub na jego terytoriach przez co najmniej dziesięć lat przed narodzinami dziecka, z czego co najmniej pięć lat po ukończeniu 14. roku życia.

Aby uzyskać oficjalne dokumenty od rządu USA potwierdzające nabycie obywatelstwa przez jedną z wyżej wymienionych metod. Wnioskodawca musi złożyć Formularz N-600, wniosek o wydanie świadectwa obywatelstwa. Prawo w tej kwestii zmieniało się na przestrzeni lat. Ważne jest, aby sprawdzić przepisy obowiązujące w dniu narodzin dziecka (i rodziców, jeśli dziadkowie byli obywatelami USA).

Obywatelstwo przez naturalizację

Naturalizacja to proces, dzięki któremu osoba nieurodzona w Stanach Zjednoczonych z własnej woli może stać się obywatelem USA. Dla osób urodzonych za granicą naturalizacja jest najczęstszą drogą do uzyskania amerykańskiego obywatelstwa. Istnieje kilka wymogów, które należy spełnić, zanim ktoś będzie mógł złożyć wniosek o obywatelstwo. Ogólnie, kandydaci muszą mieć co najmniej 18 lat i wpasować się w jedną z poniższych trzech podstawowych kategorii kwalifikacyjnych:

  • 5 lat jako stały rezydent
  • 3 lata jako stały rezydent, który przez co najmniej 3 lata mieszkał w związku małżeńskim z obywatelem USA
  • Kwalifikująca służba w Siłach Zbrojnych USA

To trzy najpopularniejsze kategorie uprawniające do naturalizacji; większość naturalizowanych obywateli przechodzi przez jedną z wyżej wymienionych ścieżek. Pełną listę kategorii kwalifikacyjnych można znaleźć w rozdziale 4 Przewodnika USCIS do Naturalizacji. Stały rezydent rozpoczyna proces naturalizacji, składając Formularz N-400, Wniosek o Naturalizację.

Warto dodać, że proces naturalizacji to nie tylko papierkowa robota. Kandydaci muszą także przystąpić do testu z języka angielskiego oraz wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Ma to na celu sprawdzenie ich gotowości do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu obywatelskim kraju. Co więcej, cały proces jest swoistą podróżą, która kończy się ceremonią przysięgi, będącą oficjalnym momentem przyjęcia do wspólnoty obywateli USA.

Podsumowanie

Obywatelstwo USA otwiera przed jego posiadaczami szereg możliwości, ale wymaga przejścia przez niebanalny proces i spełnienia szeregu wymogów. Każda z czterech głównych ścieżek – urodzenie na terenie USA, pochodzenie od rodziców, nabycie oraz naturalizacja – ma swoje specyfiki. Naturalizacja, choć wydaje się być najbardziej wymagająca, oferuje szansę na pełne uczestnictwo w życiu obywatelskim Stanów Zjednoczonych. Z kolei automatyczne nabywanie obywatelstwa przez urodzenie lub pochodzenie jest mniej skomplikowane, ale nie dostępne dla każdego.

Uważam, że starania o amerykańskie obywatelstwo są warte podjęcia, biorąc pod uwagę korzyści, jakie ono niesie, włączając w to swobodę podróżowania, prawa do pracy i możliwość głosowania. Choć proces może wydawać się złożony i czasochłonny, to przynależność do społeczności Stanów Zjednoczonych i korzyści płynące z posiadania amerykańskiego paszportu zdecydowanie przewyższają te trudności. Obywatelstwo to nie tylko zbiór praw, ale i obowiązków, które budują naszą tożsamość jako część globalnej społeczności.

Oceń artykuł: 4.7 / 5 (26 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments