Inwestycja w srebro – gdzie kupić? Czy warto? (Poradnik)

Inwestycja w srebro zdobywa na popularności jako atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych inwestycji w złoto.

Srebro, choć mniej znane niż złoto, oferuje inwestorom unikalne właściwości, które warto wziąć pod uwagę. Jest szeroko wykorzystywane w przemyśle, od odnawialnych źródeł energii po produkcję części samochodowych i wyposażenia medycznego.

W dalszej części artykułu skupimy się na najlepszych metodach inwestycja w srebro oraz omówimy związane z tym korzyści i potencjalne ryzyko.

Inwestycja w srebro – fizyczne srebro

Jedną z najprostszych form inwestowania w srebro jest zakup sztabek lub monet, zarówno tych przeznaczonych do obiegu, jak i kolekcjonerskich. Dla wielu inwestorów srebrne monety i sztabki stanowią uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Składa się z papierowych aktywów takich jak akcje czy obligacje. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w fizyczne aktywa ma swoje unikalne warunki.

Inwestycyjne srebro cechuje się co najmniej 99,9% czystością. Można je nabyć u internetowych brokerów metali szlachetnych, w sklepach stacjonarnych, lombardach, niektórych jubilerach oraz u specjalistów od numizmatyki. Przed zakupem srebrnych sztabek lub monet warto zapoznać się z ich ceną rynkową. Chociaż monety mogą być wyceniane wyżej ze względu na swoją rzadkość i stan. Cena czystych sztabek srebra opiera się głównie na wartości samego metalu.

Zalety i wady fizycznego srebra

Kupując srebrne sztabki i monety, inwestorzy eliminują pośredników, którzy często pojawiają się w innych rodzajach inwestycji. Należy jednak uwzględnić koszty związane z taką inwestycją. Podatek od sprzedaży, marżę dealera oraz koszty przechowywania i ubezpieczenia srebra, aby zabezpieczyć je przed utratą lub kradzieżą. Można przechowywać je w domu lub w sejfie bankowym.

Chociaż srebro jest poszukiwanym towarem na rynkach finansowych i przemysłowych. Jego płynność może być niższa niż w przypadku kontraktów terminowych na srebro czy funduszy ETF opartych na srebrze, które są zabezpieczone fizycznym metalem. Natomiast można je szybko i łatwo sprzedać za pośrednictwem brokera czy platformy handlowej online.

Jeśli przechowywanie fizycznego srebra w postaci sztabek czy monet nie wydaje się atrakcyjne, alternatywą może być inwestowanie w akcje firm zajmujących się wydobyciem srebra. Firmy te zwykle wydobywają srebro jako dodatek do złota lub razem z innymi metalami przemysłowymi, jak aluminium czy miedź. Inwestowanie w spółki wydobywcze srebra umożliwia korzystanie z zalet tego szlachetnego metalu, nie wymagając posiadania go fizycznie.

Jak inwestować w akcje firm wydobywających srebro?

Znalezienie odpowiednich akcji firm wydobywających srebro może nie być tak proste jak w przypadku złota. Firmy te często nie koncentrują się wyłącznie, a nawet głównie, na srebrze. Jeśli celem jest inwestycja w srebro, warto badać działalność i zasoby wydobywcze firm, aby określić, jaki procent ich działalności faktycznie wiąże się z srebrem.

Inwestowanie w akcje firm wydobywających srebro odbywa się tak samo, jak inwestycje w inne akcje. Można korzystać z platform handlu online lub usług brokera giełdowego.

Możliwe jest także inwestowanie w akcje firm zajmujących się finansowaniem operacji wydobywczych, tzw. streaming companies. Są to podmioty zapewniające finansowanie firmom, które bezpośrednio prowadzą wydobycie.

Zalety i wady

Posiadanie akcji firm wydobywających srebro daje inwestorom ekspozycję na popyt inwestycyjny na ten bezpieczny aktyw w czasach niestabilności rynkowej. Bez konieczności ponoszenia kosztów i problemów związanych z zakupem i przechowywaniem fizycznego srebra. Akcje tych firm są łatwe do zakupu, bardziej płynne niż sztabki srebra, a ich ceny są przejrzyste i rynek jest wydajny.

Chociaż srebro jest poszukiwanym towarem zarówno przez inwestorów w metale szlachetne. Jak i odbiorców przemysłowych, znalezienie najlepszych akcji firm wydobywających srebro wymaga pewnego wysiłku. Większość firm wydobywczych metali szlachetnych koncentruje się na złocie. Firmy zajmujące się wydobyciem innych metali i minerałów, takich jak ołów czy cynk, mogą nie przykładać dużej wagi do produkcji srebra.

Inwestycja w srebro – ETFy

ETFy, czyli fundusze giełdowe, to łatwy sposób na inwestowanie w srebro. Dzięki nim nie trzeba kupować fizycznego metalu. Są ETFy, które mają w posiadaniu fizyczne srebro. Inne inwestują w akcje firm wydobywających srebro. Na rynku amerykańskim jest dziewięć takich ETFów.

Kupowanie i sprzedawanie ETFów na srebro to prosta sprawa. Wystarczy zwykłe konto maklerskie. Przed zakupem warto sprawdzić skład i wyniki danego ETFu.

Inwestowanie w ETFy to tani sposób na dywersyfikację portfela. Można w ten sposób inwestować nie tylko w srebro, ale także w złoto i inne surowce. ETFy na srebro są skupione na jednym rynku, co jest ich zarówno zaletą, jak i wadą. Eksperci zalecają, aby inwestycje w srebro stanowiły 5-10% całego portfela.

Mimo że ETFy na srebro są łatwe w zakupie i sprzedaży, mają one wyższe opłaty zarządzania niż inne ETFy. Średnia opłata dla ETFów na srebro wynosi 0,73%, w porównaniu do 0,16% dla innych ETFów. Warto też pamiętać, że ETFy oparte na fizycznym srebrze mogą mieć inny reżim podatkowy, ponieważ traktowane są jak towary, a nie jak papiery wartościowe.

Kontrakty terminowe na srebro

Inną metodą inwestycji w srebro są kontrakty terminowe na ten kruszec. Są to umowy, w których kupujący zobowiązuje się do zakupu srebra po ustalonej cenie w wyznaczonym terminie w przyszłości.

Kontrakty terminowe na srebro są wygodne, ponieważ można je łatwo handlować poprzez zwykłe konto maklerskie. Jednakże nie są one zalecane dla początkujących inwestorów. Handel tymi instrumentami wymaga doświadczenia w handlu oraz znajomości funkcjonowania rynku terminowego.

Jak inwestować w kontrakty terminowe na srebro?

Jeśli chcesz handlować kontraktami terminowymi na srebro, wiele firm maklerskich i aplikacji tradingowych oferuje taką możliwość. Może być jednak wymagane spełnienie dodatkowych warunków ze względu na większą złożoność i ryzyko straty.

Główną funkcją rynku terminowego jest umożliwienie inwestorom zminimalizowania ryzyka poprzez zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi ruchami cen. Inwestorzy mogą zajmować pozycje długie – zakładając wzrost ceny bazowej aktywa, lub krótkie – przewidując spadek wartości.

Zalety i wady

Handel kontraktami terminowymi na srebro zamiast kupowania fizycznego metalu daje większą elastyczność i możliwość uzyskania większej dźwigni finansowej na inwestycji. Jednak wiąże się to z ryzykiem. Kontrakty terminowe są instrumentami finansowymi przeznaczonymi dla doświadczonych inwestorów, którzy rozumieją mechanikę i ryzyko związane z handlem na rynku terminowym.

Handel kontraktami terminowymi odbywa się na scentralizowanych giełdach terminowych, co zapewnia spójność i przejrzystość. W przeciwieństwie do ETFów i funduszy wzajemnych, kupując kontrakty terminowe na srebro, nie płacisz opłat zarządzania, a podatki są podzielone między stawki podatkowe dla krótko- i długoterminowych zysków kapitałowych.

Inwestycja w srebro – czy warto? Czy jest opłacalna?

Inwestorzy szukający alternatywnych aktywów mogą docenić zalety srebra. Podobnie jak inne metale szlachetne, takie jak złoto, platyna czy pallad, srebro może być zabezpieczeniem przed inflacją i rosnącymi stopami procentowymi. Pomaga chronić portfel inwestycyjny przed wahaniami na rynku.

Główną zaletą srebra jest to, że jest ono wartością przechowującą. Jest poszukiwane w wielu sektorach przemysłu. Inwestorzy często wybierają metale szlachetne, ponieważ nie tracą one na wartości przy wzroście inflacji. Niektóre aktywa oparte na srebrze można nawet kupić i trzymać w ramach indywidualnego konta emerytalnego IRA na srebro i złoto. Pomaga to zachować wartość oszczędności na emeryturę.

Podobnie jak inne metale szlachetne, wartość srebra często zmienia się odwrotnie do rynku akcji. W czasach kryzysu rynkowego, jak pandemia czy recesja, kiedy akcje spadają, srebro może utrzymać lub nawet zwiększyć swoją wartość. Inwestorzy często wybierają takie aktywa w trudnych czasach.

Kiedy nie warto inwestować w srebro?

Srebro nie przynosi dochodu w postaci odsetek czy dywidend. Nawet przy długoterminowym trzymaniu srebra, wzrost wartości następuje tylko przy sprzedaży. Inwestorzy kupujący akcje i obligacje korzystają z aprecjacji wartości, która wynika z zysków kapitalizowanych. Jednak srebro, podobnie jak inne metale szlachetne, nie zwiększa wartości portfela poprzez odsetki składane.

Chociaż inwestorzy używają metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro, do równoważenia zmienności na rynku akcji, cena srebra w krótkim okresie może być nieprzewidywalna i nawet spadać. Jeśli planujesz inwestować w srebro, lepiej podejść do tego jako do inwestycji długoterminowej, aby nie być zmuszonym do sprzedaży ze stratą.

W przeciwieństwie do portfela akcji, fizyczne srebro jest ciężkie i może być narażone na kradzież. Inwestując w fizyczne srebro, musisz uwzględnić koszty przechowywania i ubezpieczenia tego metalu, niezależnie od tego, czy trzymasz go w domu, czy w sejfie bankowym.

Dział FAQ – inwestycja w srebro – czy warto?

Co jest lepsze inwestycja w srebro czy złoto?

Zarówno złoto, jak i srebro są częścią tej samej klasy aktywów. Wybór między nimi zależy od stylu inwestycyjnego. Złoto często postrzega się jako środek przechowywania wartości. Srebro natomiast ma wartość bardziej zależną od popytu przemysłowego.

Czy srebro generuje dochód pasywny?

Srebro samo w sobie nie generuje dochodu, takiego jak odsetki czy dywidendy. Jego wartość wzrasta jedynie przy sprzedaży. Inaczej niż akcje czy obligacje, srebro nie zwiększa wartości portfela przez odsetki składane. Inwestycja w srebro to raczej ochrona majątku niż jego bieżące pomnażanie.

Czy inwestowanie w srebro jest ryzykowne?

Inwestowanie w srebro może być ryzykowne ze względu na zmienność cen. Krótkoterminowa wartość srebra może być nieprzewidywalna i czasem nawet spadać. Dlatego lepiej traktować srebro jako inwestycję długoterminową, aby uniknąć sprzedaży ze stratą.

Kiedy najlepiej inwestować w srebro?

Specjaliści od inwestycji zwykle radzą unikać prób przewidywania rynku przy kupnie srebra. Lepiej jest kupować srebro regularnie, stosując metodę średniej ceny kosztu, by złagodzić wpływ wahań cen. Srebro, jak inne metale szlachetne, lepiej traktować jako inwestycję długoterminową, ponieważ jego wartość musi wzrosnąć, zanim osiągniesz zysk.

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (51 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments