Jak kupić obywatelstwo innego kraju? Czy to możliwe i ile kosztuje?

Zastanawiasz się, jak kupić obywatelstwo innego kraju? Ta koncepcja, choć brzmi niezwykle, jest możliwa do realizacji w ramach tzw. programów obywatelstwa przez inwestycje.

Przyjrzyjmy się, jakie kroki należy podjąć, aby kupić obywatelstwo innego kraju, jakie są koszty z tym związane i jakie kraje oferują taką możliwość!

Omówimy również kryteria i procesy, które musisz spełnić i przejść, aby stać się obywatelem innego państwa. Zastanowimy się również czy jest możliwe, aby posiadać podwójne obywatelstwo i od czego to zależy?

Jak kupić obywatelstwo innego kraju leganie?

W gruncie rzeczy istnieją sposoby jak kupić obywatelstwo innego kraju leganie. To jest tak zwane: „Obywatelstwo przez inwestycje”. Znane również jako „złoty paszport” lub programy „gotówka za paszport”. To metoda legalnego uzyskania obywatelstwa innego kraju poprzez dokonanie znaczących inwestycji. Te programy zazwyczaj oferują albo obywatelstwo przez inwestycje, rezydenturę przez inwestycje. Ewentualnie hybrydę obu tych opcji, gdzie początkowo otrzymuje się rezydenturę, a następnie przyspieszone obywatelstwo.

Aby zakwalifikować się do takiego programu, kandydaci muszą spełnić wiele kryteriów kwalifikacyjnych. Inwestycje mogą przyjmować różne formy, w tym wkłady do funduszy rządowych, zakup kwalifikujących się nieruchomości, inwestycje w określone przedsiębiorstwa lub tworzenie określonej liczby miejsc pracy.

Programy obywatelstwa przez inwestycje umożliwiają szybkie uzyskanie obywatelstwa bez wymogu długotrwałego pobytu w danym kraju. Czasami nawet bez konieczności faktycznego pobytu, mierzonego w dniach lub tygodniach.

Corocznie około 50 000 osób, w tym członkowie rodzin osób ubiegających się, uzyskuje obywatelstwo poprzez programy inwestycyjne na całym świecie. Przykładowo, Dominika wprowadziła swój program w 1993 roku. Oferując inwestorom możliwość uzyskania obywatelstwa dominikańskiego poprzez wkład do Funduszu Dywersyfikacji Gospodarczej lub zakup zatwierdzonego projektu wraz z opłatą.

Programy te muszą działać w sposób legalny i przejrzysty. Zgodnie z konstytucją kraju oferującego obywatelstwo, aby zapobiec korupcji, jednocześnie zapewniając osobie uzyskującej obywatelstwo solidne prawne podstawy do nowego statusu.

Jakie są różnice między obywatelstwem a rezydenturą?

Obywatelstwo i rezydentura to dwa różne statusy prawne, które definiują relację osoby z danym krajem. Obywatelstwo to formalny status prawny, który wiąże osobę z konkretnym państwem. Zapewniając pełne prawa polityczne i obywatelskie, takie jak prawo do głosowania, posiadania paszportu danego kraju. Często również dostępu do pełnego zakresu usług publicznych i świadczeń. Obywatelstwo jest zazwyczaj trwałe i przekazywane przez urodzenie lub naturalizację. Obywatele mają również pewne obowiązki, takie jak płacenie podatków i przestrzeganie prawa kraju, którego są obywatelami.

Rezydentura, zwana też stałym pobytem, to status prawny przyznawany osobom, które nie są obywatelami danego kraju. Jednak mają prawo do stałego zamieszkania w tym kraju. Rezydenci mają zazwyczaj prawo do pracy, nauki i korzystania z usług publicznych, ale nie mają pełnych praw politycznych. Choćby takich jak prawo do głosowania w wyborach krajowych. Rezydentura może być czasowa lub stała i często jest pierwszym krokiem do uzyskania obywatelstwa przez naturalizację. Rezydenci muszą przestrzegać praw i regulacji kraju, w którym mieszkają. Nie zawsze mają takie same prawa i obowiązki jak obywatele.

Jak kupić obywatelstwo innego kraju? Przegląd programów różnych państw

Obywatelstwo w danym kraju zazwyczaj uzyskuje się przez urodzenie, ale istnieją alternatywne metody, takie jak pochodzenie, małżeństwo, urodzenie dziecka, długi pobyt, a nawet inwestycje finansowe. Wiele krajów oferuje możliwość „kupienia” obywatelstwa lub rezydentury poprzez różne formy inwestycji, otwierając drzwi do nowych możliwości życiowych i biznesowych.

Portugalia

Portugalia, oferująca program „złotego wiza”, przyznaje obywatelstwo całej rodzinie inwestora poprzez transfer kapitałowy, zakup nieruchomości lub założenie firmy. Najtańszą opcją jest darowizna 200 000 euro na produkcję artystyczną w regionie o niskiej gęstości zaludnienia. Portugalia jest jednym z najtańszych krajów Europy Zachodniej, a miesięczne koszty utrzymania dla jednej osoby mogą wynosić mniej niż 2 000 euro.

Hiszpania

W Hiszpanii, aby uzyskać „złoty wiz”, wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 500 000 euro, którą można odnawiać co dwa lata. Po pięciu latach można uzyskać stałą rezydenturę, a po dziesięciu latach pełne obywatelstwo. Koszty życia w Hiszpanii mogą być stosunkowo niskie, w zależności od wybranego regionu, i wynoszą mniej niż 2 000 euro miesięcznie.

Grecja

W Grecji można uzyskać rezydenturę, inwestując w nieruchomości o wartości co najmniej 250 000 euro. Można również ubiegać się o obywatelstwo po siedmiu latach pobytu. Proces uzyskania pozwolenia na pobyt trwa zwykle od jednego do dwóch miesięcy od momentu inwestycji. Koszty życia w Grecji są również przystępne dla Europy, z miesięcznymi wydatkami dla jednej osoby w granicach 1 300 dolarów.

Cypr

Na Cyprze, aby uzyskać pozwolenie na pobyt, można zainwestować w nieruchomości o wartości co najmniej 300 000 euro i wykazać roczny dochód 30 000 euro z zagranicy. Po spełnieniu wszystkich wymagań ekonomicznych, Cypr przyznaje pełne obywatelstwo. Koszt życia na tej śródziemnomorskiej wyspie wynosi około 1 600 dolarów miesięcznie dla jednej osoby.

Niemcy

W Niemczech uzyskanie rezydentury wymaga inwestycji w fundusz rozwoju regionalnego w wysokości około 360 000 euro. Stała rezydentura jest przyznawana po trzech latach tymczasowego pobytu, a po pięciu latach dla osób zależnych. Koszt życia w Niemczech może wynosić ponad 2 200 dolarów miesięcznie dla jednej osoby.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii, za inwestycje ponad 2 miliony dolarów, można uzyskać prawo pobytu na okres trzech lat i czterech miesięcy. Koszt życia, zwłaszcza w Londynie, jest jednym z najwyższych na świecie.

Irlandia

W Irlandii, za inwestycję 1 miliona euro w zatwierdzony fundusz inwestycyjny, można uzyskać pełną rezydenturę. Wymagany jest czysty rekord karny i majątek netto co najmniej 2 miliony euro. Koszt życia dla jednej osoby szacuje się na około 3 000 dolarów miesięcznie.

Antigua i Barbuda

W Antigui i Barbudzie istnieją cztery ścieżki do uzyskania obywatelstwa. Można zainwestować w nieruchomości o wartości co najmniej 200 000 dolarów, kupić biznes za minimum 1,5 miliona dolarów, przekazać 100 000 dolarów na Fundusz Rozwoju Narodowego lub wpłacić co najmniej 150 000 dolarów na Uniwersytet Indii Zachodnich. Każda z tych opcji umożliwia uzyskanie obywatelstwa i paszportu tego kraju karaibskiego w ciągu około czterech miesięcy, zapewniając bezwizowy dostęp do 132 krajów.

St. Lucia

Na St. Lucia można stać się obywatelem tego rajskiego wyspiarskiego kraju w ciągu zaledwie trzech do czterech miesięcy. Opcje inwestycyjne obejmują obligacje rządowe lub bezpośrednie darowizny w wysokości od 100 000 do 3,5 miliona dolarów. Koszty życia na St. Lucia są stosunkowo niskie, a miesięczne wydatki mogą wynosić około 2 000 dolarów.

Turcja

Turcja oferuje możliwość uzyskania rezydentury poprzez inwestycje w nieruchomości lub depozyt w lokalnym banku. Minimalna inwestycja w nieruchomości wynosi około 250 000 dolarów plus opłaty. Koszt życia w Turcji może być niski, na poziomie około 700 dolarów miesięcznie.

Czarnogóra

W Czarnogórze istnieją dwie opcje inwestycyjne: inwestycja 450 000 euro w projekty rozwojowe w stolicy Podgoricy lub regionach nadmorskich, lub inwestycja 250 000 euro w projekty w północnej lub centralnej Czarnogórze. Dodatkowo obowiązuje opłata rządowa w wysokości 200 000 euro za aplikację. Koszt życia w Czarnogórze to około 1 000 dolarów miesięcznie.

Tajlandia

W Tajlandii można ubiegać się o wizę rezydenta Elite Residence, która kosztuje jednorazowo 19 000 dolarów za pięć lat pobytu lub 32 000 dolarów za 20 lat. Koszt życia w Tajlandii wynosi około 1 400 dolarów miesięcznie.

Singapur

Program Global Investor w Singapurze kosztuje około 2 milionów dolarów za stałą rezydenturę. Można ubiegać się o obywatelstwo po dwóch latach pobytu. Koszt życia w Singapurze wynosi co najmniej 3 000 dolarów miesięcznie.

Japonia

Aby uzyskać rezydenturę w Japonii, konieczne jest spełnienie wielu wymagań biurokratycznych, w tym utrzymanie japońskiej rezydentury przez pięć lat, brak przeszłości kryminalnej, zdolność do samodzielnego utrzymania się w kraju i zrzeczenie się innych obywatelstw. Koszt życia w Japonii, zwłaszcza w Tokio, jest jednym z najwyższych na świecie.

Kambodża

W Kambodży można uzyskać obywatelstwo poprzez darowiznę co najmniej 250 000 dolarów lub inwestycję co najmniej 350 000 dolarów. Koszt życia w Kambodży wynosi około 1 000 dolarów miesięcznie.

Meksyk

Aby uzyskać tymczasową rezydenturę w Meksyku na rok, należy wykazać dochód powyżej 1 500 dolarów miesięcznie lub inwestować co najmniej 200 000 dolarów w nieruchomości. Koszt życia w Meksyku wynosi około 1 000 dolarów miesięcznie.

Kostaryka

W 2021 roku Kostaryka uprościła swój program obywatelstwa przez inwestycje. Teraz wystarczy zainwestować 150 000 dolarów w nieruchomości w Kostaryce, aby uzyskać rezydenturę. Koszt życia w tym kraju wynosi między 1 500 a 1 800 dolarów miesięcznie, w zależności od lokalizacji.

Australia

Aby „kupić” drogę do Australii, wymagany jest majątek netto co najmniej 1 miliona dolarów i inwestycja ponad miliona dolarów w lokalny projekt. Koszt życia w Australii przekracza 2 000 dolarów miesięcznie.

Nowa Zelandia

W Nowej Zelandii istnieją dwa programy inwestycyjne, które wymagają inwestycji w milionach dolarów i majątku netto w milionach dolarów. Koszt życia w Nowej Zelandii jest wysoki, ale kraj oferuje niezrównane piękno naturalne.

Ogólne wymagania do programów o obywatelstwo

Obywatelstwo przez inwestycje to proces, w którym rządy krajów oferują obywatelstwo osobom spełniającym określone kryteria finansowe. Kluczowym elementem jest bezpośrednia inwestycja zagraniczna. Opcje inwestycyjne obejmują zakup nieruchomości, lokaty bankowe, zakup obligacji rządowych lub darowizny na fundusze rozwojowe. Aby kwalifikować się do programu, inwestorzy muszą spełnić minimalne wymagania kapitałowe oraz kryteria charakteru narzucone przez kraj.

Wiele programów obywatelstwa przez inwestycje zwalnia inwestorów z obowiązku posiadania tymczasowego pozwolenia na pobyt. Jednakże, mogą istnieć wymogi odwiedzenia kraju przez określoną liczbę dni po uzyskaniu obywatelstwa. Wymagania dotyczące charakteru zazwyczaj obejmują pełnoletność, czysty rekord karny, dobry stan zdrowia i brak związków z krajami zakazanymi. Dodatkowo, inwestorzy mogą być zobowiązani do uiszczenia opłat rządowych i utrzymania inwestycji przez określony czas.

Jak kupić obywatelstwo innego kraju krok po kroku?

Uzyskanie obywatelstwa przez inwestycje to proces, który wymaga starannego planowania i przygotowania. Pierwszym krokiem jest dokładne zbadanie różnych programów obywatelstwa przez inwestycje, aby znaleźć ten, który najlepiej odpowiada Twoim celom i intencjom. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na możliwości inwestycyjne, minimalne wymagania dotyczące inwestycji, czas przetwarzania oraz inne szczegóły istotne dla Twoich potrzeb. Dodatkowo, kraj, w którym planujesz inwestycję, powinien oferować korzyści odpowiadające Twoim preferencjom, takie jak bezwizowe podróżowanie, stabilność ekonomiczna i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

Następnie wybierz program obywatelstwa przez inwestycje, który najlepiej pasuje do Twoich preferencji i możliwości inwestycyjnych. Warto skonsultować się z renomowanym licencjonowanym agentem lub doradcą specjalizującym się w obywatelstwie przez inwestycje, ponieważ programy imigracyjne wymagają znacznej staranności przed przyznaniem obywatelstwa. Licencjonowany agent lub doradca poprowadzi Cię przez cały proces, zapewni, że spełniasz wymagania kwalifikacyjne i pomoże w przygotowaniu wymaganej dokumentacji.

Zbierz wszystkie wymagane dokumenty, które mogą obejmować dowód tożsamości, wyciągi bankowe i dokumenty finansowe potwierdzające legalne źródło finansowania, kopie paszportów oraz zaświadczenia o niekaralności. Ekspert ds. migracji doradzi Ci, jakie dodatkowe dokumenty mogą być wymagane przez urzędników imigracyjnych.

Po zebraniu dokumentów dokonaj kwalifikującej się inwestycji, zgodnie z wymaganiami programu. Może to obejmować zakup nieruchomości, wpłaty na fundusze rządowe, inwestycje biznesowe lub inne zatwierdzone opcje. Pamiętaj, aby zachować wszystkie dowody na to, że spełniłeś wymagania inwestycyjne.

Następnie złoż wniosek o obywatelstwo wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i dowodem inwestycji do odpowiedniego organu rządowego. Opłać niezbędne opłaty aplikacyjne. Czekaj na zakończenie kontroli należytej staranności. Czas przetwarzania wniosku o zatwierdzenie różni się w zależności od kraju i złożoności Twojej aplikacji. Po zatwierdzeniu wniosku odbierz świadectwo obywatelstwa. Po uzyskaniu świadectwa obywatelstwa możesz ubiegać się o drugi paszport.

Podsumowanie

Proces kupowania obywatelstwa, choć skomplikowany i legalny to jest dostępny dzięki programom przez inwestycje w większości, oferowanym przez różne kraje. Znane również jako „złoty paszport”. Umożliwiają uzyskanie obywatelstwa lub rezydentury poprzez dokonanie znaczących inwestycji finansowych.

Każdy kraj oferujący takie programy ma własne unikalne wymagania i kryteria, od minimalnej kwoty inwestycji po specyficzne formy inwestycji, takie jak wkłady do funduszy rządowych, zakup nieruchomości, inwestycje w przedsiębiorstwa, czy tworzenie miejsc pracy.

Proces ten nie tylko otwiera drzwi do nowego obywatelstwa, ale często oferuje dodatkowe korzyści, takie jak bezwizowy dostęp do innych krajów, możliwości biznesowe i podatkowe, czy większa mobilność międzynarodowa.

Należy pamiętać, że obywatelstwo przez inwestycje różni się od tradycyjnych ścieżek uzyskania obywatelstwa, jak urodzenie, pochodzenie, małżeństwo, czy długi pobyt. Jest to ścieżka przede wszystkim dla tych, którzy są w stanie spełnić wysokie wymagania finansowe i pragną uzyskać obywatelstwo w sposób szybki i mniej biurokratyczny.

Oceń artykuł: 4.9 / 5 (31 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments