Jak założyć firmę w Kanadzie w 2024? (Przewodnik)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Kanadzie to ekscytujący krok dla każdego przedsiębiorcy. Prowadzenie biznesu i życie w Kanadzie oferuje stabilne środowisko biznesowe, wsparcie dla start-upów i dostęp do globalnych rynków. Jak założyć firmę w Kanadzie? To pytanie, które nurtuje wielu. W pierwszym kroku należy zrozumieć lokalne przepisy i wymagania.

W tym PORADNIKU na 2024 rok przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy zakładania firmy w Kanadzie. Dowiesz się, jak wybrać strukturę prawna, zarejestrować działalność, zrozumieć kanadyjskie prawo podatkowe i wiele więcej.

Struktura prawna firmy w Kanadzie – jakie są rodzaje?

Rozpoczynając działalność gospodarczą w Kanadzie, przedsiębiorcy stają przed wyborem odpowiedniej formy prawnej swojej firmy. Do dyspozycji mają trzy główne struktury: jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę partnerską oraz korporację. Każda z tych form ma swoje unikalne cechy i wymagania, co wpływa na sposób zarządzania, poziom odpowiedzialności oraz kwestie podatkowe.

Wybór między jednoosobową działalnością, spółką partnerską a korporacją zależy od wielu czynników. Takich jak rozmiar i natura biznesu, plany rozwoju, a także indywidualne preferencje właściciela. Właściwa decyzja w tej kwestii jest kluczowa, ponieważ wpływa na przyszłe funkcjonowanie i sukces firmy na kanadyjskim rynku.

Poniżej znajdziesz krótki opis najpopularniejszych form prowadzenia biznesu w Kanadzie.

Sole proprietorship Kanada

Sole proprietorship

W Kanadzie jednoosobowa działalność gospodarcza to popularna opcja dla indywidualnych przedsiębiorców. W zasadzie jest to odpowiednik polskiej działalności. Charakteryzuje się prostotą zarządzania i niewielką liczbą formalności prawnych.

Właściciel samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje i jest osobowo odpowiedzialny za długi firmy. Ta forma jest idealna dla małych przedsiębiorstw, ale ogranicza możliwości planowania podatkowego, ponieważ dochody firmy traktowane są jako dochody osobiste właściciela.

Spółka Partnerska (Partnership)

Spółka partnerska w Kanadzie to wspólne przedsięwzięcie dwóch lub więcej osób lub korporacji, które prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. W każdej prowincji obowiązują różne przepisy dotyczące spółek partnerskich. Dochody i straty spółki rozdzielane są między partnerów, którzy następnie rozliczają je w swoich deklaracjach podatkowych.

Wyróżniamy kilka rodzajów spółek partnerskich, w tym spółkę ogólną, gdzie każdy partner odpowiada nieograniczenie za długi spółki, oraz spółkę komandytową, gdzie odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości ich wkładu.

Corporation (korporacja)

Korporacja w Kanadzie to odrębna prawna jednostka, która posiada prawa i obowiązki podobne do osoby fizycznej. Akcjonariusze korporacji nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania, co daje im ochronę majątkową.

Korporacje są bardziej skomplikowane w zarządzaniu i wymagają spełnienia szeregu formalności prawnych. Oferują korzyści takie jak ograniczona odpowiedzialność, łatwość transferu aktywów i nieśmiertelność prawna.

W Kanadzie korporacje mogą być zakładane na poziomie federalnym lub prowincjonalnym, w zależności od potrzeb i charakteru działalności. Ich odpowiednikiem polskim mogą być spółki akcyjne lub z o.o.

Branch operations – oddział zagranicznej korporacji

Zagraniczne korporacje mogą prowadzić działalność w Kanadzie poprzez założenie oddziału. Wymaga to uzyskania licencji lub rejestracji w prowincji, gdzie firma ma prowadzić działalność. Oddział nie jest odrębną prawnie jednostką od macierzystej korporacji, co oznacza, że macierzysta firma odpowiada za zobowiązania oddziału w Kanadzie.

Spółka Joint Venture

Spółka joint venture to wspólne przedsięwzięcie dwóch lub więcej stron, które łączą swoje zasoby, aby realizować określony projekt lub działalność gospodarczą. W Kanadzie nie istnieje odrębne ustawodawstwo regulujące joint ventures, dlatego są one zazwyczaj oparte na umowach między stronami. Warunki współpracy, wkład każdego z partnerów oraz zarządzanie i podział zysków określa umowa joint venture.

3 Sposoby jak założyć firmę w Kanadzie?

3 Sposoby jak założyć firmę w Kanadzie?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Kanadzie jako osoba niebędąca rezydentem oferuje kilka interesujących możliwości. Niektóre z nich nie wymagają nawet fizycznej obecności w Kanadzie, ale mogą wymagać współpracy z obywatelem kanadyjskim lub stałym rezydentem.

Rozszerzenie istniejącego biznesu na Kanadę

Jeśli prowadzisz już działalność w innym kraju i chcesz ją rozszerzyć na Kanadę, otwarcie biura lub spółki zależnej jest stosunkowo prostym procesem dla nie-rezydentów. Choć nie musisz posiadać kanadyjskiego obywatelstwa lub statusu stałego rezydenta, prawdopodobnie będziesz potrzebować współpracy osoby, która takowy status posiada.

Jeśli zamierzasz działać w więcej niż jednej prowincji lub terytorium, musisz zarejestrować się jako korporacja pozaprowincjonalna. Zgodnie z indywidualnymi przepisami każdej z nich. Niektóre prowincje, takie jak Ontario, wymagają od nie-rezydentów wyznaczenia Agentów do Spraw Usług w celu rejestracji.

Założenie firmy z zagranicy

Możesz także założyć zupełnie nową firmę w Kanadzie, nie mieszkając w kraju. Ustawa o Inwestycjach Kanadyjskich reguluje działalność niekanadyjskich przedsiębiorców zakładających nowe kanadyjskie przedsiębiorstwa lub przejmujących kontrolę nad istniejącymi. Aby prowadzić biznes w Kanadzie nie będąc jej mieszkańcem, prawdopodobnie będziesz potrzebować dyrektora firmy będącego kanadyjskim obywatelem.

Ponadto, potrzebny będzie lokalny agent do pomocy w procesie inkorporacji. Każda prowincja i terytorium ma własny zestaw przepisów, regulacji i opłat, więc proces rejestracji firmy będzie się różnić.

Większość jurysdykcji wymaga, aby kanadyjski obywatel lub stały rezydent posiadał co najmniej częściowy udział w firmie. Wyjątkiem jest Kolumbia Brytyjska, która w niektórych przypadkach pozwala na 100% własność obcokrajowców.

Imigracja do Kanady i Założenie Firmy

Ostatnią opcją dla nie-rezydentów jest imigracja do Kanady w celu założenia firmy. Istnieją dwa programy wizowe przeznaczone dla imigrantów, którzy chcą prowadzić biznes w Kanadzie:

Program Start-Up Visa

Start-Up Visa pomaga przedsiębiorcom-imigrantom przenieść się do Kanady i założyć biznes. Program ma konkretne wymagania dotyczące rodzajów kwalifikujących się biznesów.

Aplikujący muszą przedstawić pomysł na biznes, który jest innowacyjny. Może stworzyć miejsca pracy dla Kanadyjczyków i jest konkurencyjny na poziomie globalnym. Oprócz posiadania kwalifikującego się biznesu. Jako nie-rezydent, musisz spełnić kanadyjskie wymagania językowe i udowodnić, że masz wystarczająco środków na osiedlenie się w Kanadzie. Osoby, które planują przenieść się do Quebecu, będą podlegać specyficznym wymaganiom dla imigrantów-przedsiębiorców.

Program dla Samozatrudnionych

Inną opcją jest Program dla Samozatrudnionych, skupiający się na biznesach związanych ze sztuką, rozrywką i sportem. Aby się kwalifikować, musisz mieć doświadczenie w działalności kulturalnej lub sportowej i zamierzać znacząco przyczynić się do życia kulturalnego lub sportowego w Kanadzie.

Przykłady osób samozatrudnionych, które mogą skorzystać z tego wiza, to aktorzy, muzycy i sportowcy. Aplikacje są oceniane na podstawie doświadczenia, wykształcenia, wieku, umiejętności językowych i adaptacyjności, a także podlegają kontrolom medycznym i bezpieczeństwa.

Jak założyć firmę w Kanadzie krok po kroku?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i przeprowadzka do Kanady jako obcokrajowiec wymaga przejścia przez kilka etapów. Oto kroki, które należy podjąć, jeśli nie kwalifikujesz się do programów wizowych dla imigrantów.

Krok #1 – Uzyskanie Wizy Wielokrotnego Wjazdu

Jeśli jesteś na etapie planowania i zastanawiasz się, która część Kanady będzie najlepsza dla Twojego przyszłego biznesu. Rozpocznij od uzyskania wizy wielokrotnego wjazdu. Taka wiza pozwala na swobodne wjazdy i wyjazdy z Kanady przez okres do 10 lat.

Jest to świetna opcja, jeśli chcesz odwiedzić Kanadę kilka razy, aby przeprowadzić badania i znaleźć idealne miejsce na swój biznes. Ponadto warto zapoznać się z innymi programami wizowymi, na które możesz być uprawniony, oraz z wymaganiami dotyczącymi obywatelstwa.

Krok #2 – Jak założyć firmę w Kanadzie? Rejestracja Firmy

Nie musisz być fizycznie obecny w Kanadzie, aby zarejestrować swoją firmę. W niektórych jurysdykcjach wymagany jest dyrektor firmy, który jest obywatelem kanadyjskim lub stałym rezydentem. Warto pamiętać, że kanadyjski dyrektor nie musi koniecznie posiadać udziałów w Twojej firmie. Chociaż zasady mogą się różnić w zależności od wielu czynników.

W niektórych przypadkach kanadyjski dyrektor będzie musiał przejąć odpowiedzialność za Twoją firmę. Na przykład, rejestrując firmę na poziomie federalnym w Ontario, wymagane jest, aby 25% dyrektorów było rezydentami. Ontario, Alberta i Kolumbia Brytyjska nie wymagają rezydenta jako dyrektora dla inkorporacji prowincjonalnej. Jednak wymagają adresu w prowincji, w której chcesz zarejestrować firmę.

Krok #3 – Złóż wniosek o LMIA

Rejestracja firmy to konieczny krok, ale sam w sobie nie daje Ci prawa do natychmiastowego rozpoczęcia działalności. Najpierw musisz złożyć wniosek o LMIA. Celem LMIA jest upewnienie się, że jako obcokrajowiec prowadzący biznes, nie będziesz negatywnie wpływać na kanadyjski rynek pracy. Innymi słowy, prowadzenie Twojej firmy nie zmniejszy miejsc pracy dla obywateli Kanady lub stałych rezydentów.

Aby złożyć wniosek, będziesz musiał przedstawić szczegółowy plan biznesowy, który wskazuje zamiar zatrudnienia co najmniej jednego kanadyjskiego obywatela lub stałego rezydenta przed uruchomieniem firmy. Musisz również udowodnić LMIA, że stać Cię na utrzymanie siebie, swojej rodziny i firmy.

Krok #4 – Złóż wniosek o pozwolenie na pracę w Kanadzie

Po otrzymaniu pozytywnej LMIA możesz ubiegać się o pozwolenie na pracę. Pozwolenie na pracę jest oddzielne od wizy. W większości przypadków będzie wymagane, aby prowadzić biznes w Kanadzie.

Ubieganie się o wizę i pozwolenie na pracę w Kanadzie może być skomplikowane i długotrwałe. Możesz zdecydować się na wynajęcie przedstawiciela ds. imigracji. Chociaż zatrudnienie profesjonalisty nie zwiększa szans na akceptację, może pomóc uniknąć błędów administracyjnych, które mogą powodować dodatkowe opóźnienia w procesie zatwierdzania.

Polecam sprawdzić również artykuł jak wyemigrować do Kanady i uzyskać pozwolenie na pobyt stały. W niektórych prowincjach można otrzymać rezydenturę, a następnie bez przeszkód wyjechać do Kanady i założyć dowolny rodzaj firmy.

Pozwolenia i licencje, a biznes w Kanadzie

Rozpoczynając działalność gospodarczą w Kanadzie, musisz pamiętać o konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń i licencji, które są niezbędne w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu. Wiele firm wymaga licencji na poziomie miejskim, szczególnie jeśli planujesz otworzyć restaurację, kawiarnię czy szkołę jazdy. W takich przypadkach konieczne może być uzyskanie miejskiej licencji operacyjnej. Ponadto, działalności takie jak żłobki czy przedszkola mogą wymagać inspekcji sanitarnych i certyfikacji obsługi żywności na poziomie miejskim, a także prowincjonalnej licencji na opiekę nad dziećmi.

Jeśli posiadasz biuro lub prowadzisz działalność, która może zakłócać spokój sąsiadów, prawdopodobnie będziesz potrzebować miejskiej licencji biznesowej. Informacje specyficzne dla Twojej lokalizacji i branży znajdziesz na platformie rządowej BizPal, która gromadzi dane o wymaganych licencjach i pozwoleniach. Warto pamiętać, że niektóre gminy wymagają od określonych rodzajów biznesu uzyskania pozwoleń na zagospodarowanie przestrzenne i budowlane. Będziesz również potrzebować pozwoleń na oznakowanie, dostęp, prace elektryczne i inne elementy, które nie są wliczone w pozwolenie na budowę.

Jeśli Twoja działalność będzie miała wpływ na środowisko lub będziesz pracować z materiałami niebezpiecznymi, konieczne może być uzyskanie federalnego lub prowincjonalnego pozwolenia środowiskowego. Tego rodzaju pozwolenia są kluczowe w przypadku firm, które mogą mieć negatywny wpływ na otoczenie, dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć i spełnić wszystkie wymagania regulacyjne.

Jak założyć firmę w Kanadzie? Numery i konta podatkowe

Kiedy zakładasz firmę w Kanadzie, jednym z kluczowych kroków jest uzyskanie numeru biznesowego oraz założenie kont podatkowych. Numer biznesowy to unikalny dziewięciocyfrowy identyfikator, który będzie służył jako oficjalne oznaczenie Twojej firmy w kontaktach z urzędami.

Numer biznesowy jest niezbędny, jeśli Twoja firma jest zarejestrowana jako spółka (incorporated) lub jeśli potrzebujesz konta biznesowego w Canada Revenue Agency (CRA) do celów związanych z Podatkiem od Towarów i Usług (GST) lub Zharmonizowanym Podatkiem od Sprzedaży (HST), potrąceniami z wynagrodzeń, podatkiem korporacyjnym czy handlem międzynarodowym.

Możesz uzyskać numer biznesowy rejestrując swoją firmę online przez Business Registration Online, rejestrując się na konta programów CRA takie jak GST/HST, potrącenia z wynagrodzeń (np. Canada Pension Plan), akcyzy czy import-eksport. Numer ten otrzymasz również, jeśli zarejestrujesz lub założysz swoją firmę na poziomie federalnym, lub w prowincjach takich jak Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Nowy Brunszwik czy Wyspa Księcia Edwarda.

W prowincjach, gdzie nie obowiązuje podatek HST, może być również konieczna rejestracja do lokalnych podatków prowincjonalnych. Na przykład, w Kolumbii Brytyjskiej i Saskatchewan obowiązuje Podatek Prowincjonalny od Sprzedaży (PST), w Manitobie jest to Podatek Detaliczny od Sprzedaży (RST), a w Quebecu – Quebec Sales Tax (QST). To ważne, aby dokładnie zrozumieć i spełnić te wymagania, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na działalność Twojej firmy i jej zgodność z przepisami podatkowymi.

Konto firmowe w Kanadzie

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana (incorporated), otwarcie konta bankowego na nazwę zarejestrowanej firmy jest wymogiem prawnym w Kanadzie. Choć jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki partnerskie nie mają obowiązku posiadania konta firmowego, otwarcie takiego konta to dobra praktyka, która pozwala na oddzielenie finansów osobistych od biznesowych.

Posiadanie oddzielnego konta dla firmy ułatwia śledzenie wydatków biznesowych i utrzymanie przejrzystości finansowej, co jest szczególnie ważne w przypadku ewentualnych kontroli ze strony Canada Revenue Agency (CRA).

Konto firmowe nie tylko ułatwia zarządzanie finansami firmy, ale również zwiększa jej wiarygodność w oczach instytucji finansowych i klientów. Posiadanie takiego konta upraszcza proces aplikowania o kredyt obrotowy lub pożyczkę biznesową, co może być kluczowe dla rozwoju i ekspansji firmy.

Najczęściej zadawane pytania – jak założyć firmę w Kanadzie? (sekcja FAQ)

Czy obcokrajowcy mogą założyć firmę w Kanadzie?

Tak, obcokrajowcy mogą założyć firmę w Kanadzie. Proces ten wymaga spełnienia tych samych wymagań, co dla obywateli kanadyjskich, włącznie z rejestracją firmy i uzyskaniem numeru biznesowego.

Czy potrzebuję adresu w Kanadzie, aby założyć firmę?

Tak, większość typów firm w Kanadzie wymaga kanadyjskiego adresu do rejestracji. Może to być adres fizyczny lub usługa wirtualnego biura.

Jak długo trwa proces zakładania firmy w Kanadzie?

Rejestracja firmy na poziomie federalnym w Kanadzie to prosty proces, który zwykle zajmuje około pięciu dni roboczych. W większości prowincji możesz zarejestrować firmę osobiście, pocztą lub online. W zależności od prowincji i metody aplikacji, licencję biznesową otrzymasz w ciągu od jednego do 35 dni.

Czy muszę płacić podatek GST/HST od razu po założeniu firmy?

Rejestracja do GST/HST jest obowiązkowa dla firm o obrotach przekraczających określony próg. Dla mniejszych firm jest to opcjonalne, ale może przynieść korzyści podatkowe.

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (23 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments